Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

ÁSZF - 2022.06.06-tól ÚJ!

ÁSZF változás 2022.06.06.-tól !

ÚJ ÁSZF LETÖLTÉS

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 

1. Elérhetőségi adatok

 

1.1 Szolgáltató adatai

Név: Begovics Bernadett egyéni vállalkozó

Cím: 1173 Budapest, Pesti út 164 1/6

Adószám: 57582050-1-42

Nyilvántartási szám: 56223620

Telefon: 06 20/555-5136

Email cím: info@kolokolo.hu

 

1.2 Tárhelyszolgáltató adatai

Shoprenter.hu Kft.

Székhely cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129

Telefon: +36-1 234-5012

Email cím: info@shoprenter.hu

 

2. Általános tudnivalók

2.1 ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a https://www.kolokolo.hu/ weboldalon (a továbbiakban: Honlap) található elektronikus áruházon (továbbiakban: Webshop) keresztül történik. Jelen ÁSZF teljeskörűen szabályozza a Szolgáltató mint eladó és a Felhasználó mint vevő között a Webshopon keresztül, elektronikus megrendeléssel létrejött adásvételi jogviszony feltételeit.

Jelen ÁSZF annak a Szolgáltató általi kihirdetésével lép hatályba, és mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató azt nem módosítja vagy vissza nem vonja. Szolgáltató és Felhasználó között a jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződéssel összefüggésben felmerülő vitás kérdések elbírálására a megrendelés elküldésének időpontjában hatályos ÁSZF rendelkezései irányadók.

2.2 Webshopban elektronikus megrendeléssel történő vásárlással a jelen ÁSZF által meghatározott feltételek szerint adásvételi szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között. Felhasználó a Webshopban a megrendelés leadásával egyidejűleg elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

 

2.3 A Felek között létrejött szerződés elektronikus úton kötött, de írásba nem foglalt szerződésnek minősül, melynek tartalmát Szolgáltató kizárólag elektronikusan iktatja és archiválja azzal, hogy a szerződés utólag hozzáférhető és visszakereshető. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy közöttük a szerződés magyar nyelven jön létre. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy magatartási kódex rendelkezésének Szolgáltató nem veti alá magát.

2.4 A Honlap teljes egésze - a Honlapon megjelenő szövegek, képleírások, képek, fényképek, egyéb tartalmi és formai elemek - szerzői jogvédelem alá tartoznak. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen tartalmi és formai elemek Begovics Bernadett kizárólagos tulajdonában állnak, annak használatára és felhasználására kizárólag Begovics Bernadett jogosult. Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlapon elhelyezett képeket, jeleket, képi, formai elemeket tilos részben vagy egészben másolni, áthelyezni, elektronikusan tárolni, a Honlap működését zavarni, vagy annak tartalmát módosítani.

2.5 Szolgáltató felhívja a figyelmet arra is, hogy a Honlap használata nem biztosít jogot a Felhasználónak a Webshop felületén szereplő bármely kereskedelmi név, védjegy használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. A jelen fejezetben írt tilalmak megsértése polgári-, és büntetőjogi felelősségre vonást eredményez.

2.6 A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy Begovics Bernadett a tulajdonosa a www.kolokolo.hu oldalnak.

2.7 Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Honlap valamennyi böngésző szoftverrel és operációs rendszerrel együttműködik. A Honlap kommunikációja HTTPS protokollon keresztül történik, azaz a kommunikáció titkosított, a Honlapon keresztül megvalósuló adatforgalom privát. A Honlap, valamint az ott működő Webshop biztonsága megfelelő szintű, használata nem jelent kockázatot a felhasználókra nézve, azonban Szolgáltató javasolja, hogy Felhasználó az általa használt számítógépen, illetve okos eszközön minden esetben alkalmazzon vírus- és kémprogram elleni védelmet biztosító szoftvereket, továbbá mindig telepítse az eszközön használt operációs rendszer által felajánlott biztonsági frissítéseket. A vásárlás a Webshopan feltételezi Felhasználó részéről az internetes technológia korlátainak és hibalehetőségeinek ismeretét, elfogadását.

2.8 ÁSZF-ben használt fogalmak

„Szolgáltató”: Felhasználó számára a Honlapon üzemelő Webshopban táskákat és ahhoz kapcsolódó kiegészítőket eladásra kínáló egyéni vállalkozó.

 

„Felhasználó”: az a 18. életévét betöltött természetes személy, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet vagy egyéb gazdálkodó szervezet, aki/amely a Webshopban elektronikus megrendelés leadásával egy vagy több terméket megvásárol.

 

„Termék”: mindazon áruk, amelyek a Webshopban megvásárolhatók, és amelyek értékesítését a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben rögzített feltételek szerint vállalja.

 

„Webshop”: a https://www.kolokolo.hu/ URL címen elérhető, Szolgáltató által fenntartott online áruház, ahol Felhasználó kizárólag elektronikus úton adhatja le megrendelését az ott elérhető termékekre.

 

„Honlap”: a Szolgáltató által a https://www.kolokolo.hu/ URL címen üzemeltetett weboldal, ahol a Webshop elérhető.

 

„Fogyasztó”: az a természetes személy, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el jelen ÁSZF hatálya alá tartozó termékek megrendelése, valamint azok megvásárlására kötött szerződések teljesítése során.

 

3. A webshopban megvásárolható termékek

3.1 A Honlapon minőségi alapanyagokból legyártott táskák és pénztárcák vásárolhatók meg.

3.2 Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a webáruházban megvásárolható termékek körét bármikor, egyoldalúan módosítsa

3.3 A terméktulajdonságait, jellemzőit a konkrét termék információs oldaláról lehet megismerni a Webshopban. A termék információs oldala tartalmazza a termék méretét, legfőbb jellemzőit. A Webshopban szereplő fotón látható termék nem lényeges módon eltérhet a megrendelés teljesítése során a Felhasználó részére megküldésre kerülő terméktől. A kismértékű eltérések nem jelentik a Szolgáltató nem szerződésszerű teljesítését, emiatt szavatossági igényt, vagy a szerződésszegés jogkövetkezményeit érvényesíteni nem lehet.

3.4 A Honlapon szereplő termékek nemcsak online, hanem személyesen is megvásárolhatóak, a Honlap menüjében az Üzletek menüpont alatt.

 

4. Regisztráció

4.1 A vásárlás a Webshopban regisztrációhoz nem kötött, de a Felhasználó az első vásárlás előtt regisztrálhatja magát. A regisztrációhoz szükséges adatokat teljeskörűen ki kell töltenie a Felhasználónak.

4.2 A Felhasználó a Honlapon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte, elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá, hogy az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerte és tudomásul vette.

4.3 Regisztrációt követően a rendszer a megadott elektronikus levélcímre egy visszaigazoló levelet küld. Az ebben található linkre kattintva aktiválható a regisztráció. A regisztrációban szereplő adatok később módosíthatók. A Webshop regisztrált Felhasználója vásárlás előtt felhasználóneve és jelszava megadásával jelentkezhet be a Webshopba. Ha a Felhasználó elfelejtette jelszavát, a felhasználói név vagy a regisztrációhoz használt elektronikus levélcím megadásával a rendszer egy ellenőrző kódot küld. Az ellenőrző kódot beírva Felhasználó megadhatja az új jelszavát, mellyel már be tud lépni saját fiókjába.

4.4 Szolgáltató kifejezetten felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy az esetleges adatbeviteli hibákért, illetőleg valótlan adatok megadásából vagy adatváltozás esetén az adatok módosításának elmaradásából eredő esetleges károkért a felelősség kizárólag a Felhasználót terheli. Szolgáltató jogosult a nyilvánvalóan hibás vagy valótlan regisztrációkat törölni, továbbá kétség esetén jogosult a Felhasználó által megadott adatok valódiságát ellenőrizni.

4.5 Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni a Szolgáltató 1. pontban megjelölt ügyfélszolgálatának küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Felhasználó adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után a törölt adatok visszaállítására többé nincs mód.

4.6 A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

4.7 Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

5. Megrendelés leadása

5.1 A megrendelések leadása a Webshopban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a Honlapon. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A megrendeléssel kapcsolatos visszaigazolást, illetve egyéb tájékoztatást a Szolgáltató e-mailben küldi el a Felhasználónak.

5.2 A termék kiválasztása 

A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a Kosárba rakom gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi, amit a Webshop rendszere azonnal vissza is igazol. A ’Tovább a kosárhoz’ gombra kattintva megtekintheti és törölheti is a kiválasztott termékeket. Ha szeretne további terméket a kosárba helyezni, úgy a ’Tovább válogatok’ gombra kell kattintani és azonnal visszairányítjuk a Webshopba.

A Webshop felső részén található Kosár” gombra kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a termék vételárát és a várható szállítási költséget. A Felhasználók itt leellenőrizhetik rendelésük adatait, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre. A megvásárolni kívánt termékek mennyiségét a Felhasználók a rendelés leadásáig igény szerint módosíthatnak, javíthatnak, és akár törölhetik is a kosárba tett termékeket.

5.3 A rendelés elküldése

 Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a "Tovább a pénztárba" gombra.

A megrendelés véglegesítéséhez és elküldéséhez meg kell adnia elérhetőségi adatait, valamint a kiszállításához, illetve a számlázásához szükséges adatokat. Ha Ön regisztrált vásárlónk, úgy be kell jelentkeznie fiókjába az adatok betöltéséhez. Ha a Felhasználó kedvezményre jogosító kuponnal rendelkezik, úgy először a kupon kódját kell megadnia a rendeléskezelő felületen, majd, ha a ’Beváltás’ gombra kattint, úgy a Webshop rendszere automatikusan levonja a kedvezmény összegét a termék fizetendő teljes vételárból.

5.4 Szolgáltató kifejezetten felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy a megrendelés házhozszállításának díja, a választott fizetési módhoz kapcsolódó kiegészítő költségek, valamint az esetleges kedvezmények a megrendelési folyamat során, az adatok megadását követően kerülnek felszámításra, illetve érvényesítésre.

5.5 A megrendelés véglegesítése során a Szolgáltató a kiválasztott termék(ek) lényeges tulajdonságairól, azok ellenértékének (ÁFÁ-val együtt számított) összegéről, az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (pl.: csomagolási, postázási, szállítási díjakról) tájékoztatást nyújt a Felhasználónak. Szolgáltató a megrendelés teljes folyamata során – annak elküldéséig – biztosítja a megfelelő technikai eszközöket annak érdekében, hogy a Felhasználó az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását a megrendelés véglegesítése és elküldése előtt el tudja végezni. Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy a megrendelésben szereplő adatok annak elküldését követően a Webshop felületén már nem módosíthatók.

5.6 Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy a megrendelés elküldésének feltétéle, hogy a Felhasználó az erre célra rendszeresített jelölőnégyzetek kipipálásával az ÁSZF rendelkezéseit tudomásul vegye és elfogadja, valamint nyilatkozzon arról, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a Szolgáltató által nyújtott tájékoztatást megismerte és az abban foglaltakat tudomásul vette. Szolgáltató kifejezetten felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy a ’Megrendelem’ gomb megnyomásával a Felhasználónak fizetési kötelezettsége keletkezik a megrendelt termékek vételárát, illetve – a választott szállítási és fizetési módtól függően – a szállítási és egyéb költségeket illetően

5.7 A Szolgáltató a megrendelést követően azonnal automatikus értesítést küld a megrendelés fogadásáról. Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően ellenőrzi annak teljesíthetőségét és a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 48 órán belül elektronikus üzenet formájában visszaigazolja a megrendelést. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelés kódszámát, amelyre hivatkozni kell a megrendeléssel kapcsolatos bármely ügyintézés esetén. Amennyiben a visszaigazolás a megrendeléstől számított 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

Amennyiben a Felhasználó rosszul töltötte ki a megrendelés leadására szolgáló elektronikus űrlapot és nem helyesen adta meg email címét, vagy ha a Felhasználó e-mail fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt a visszaigazolás nem kézbesíthető, úgy a Szolgáltató a megrendelését sem visszaigazolni, sem teljesíteni nem tudja. Szolgáltató a megrendelés nem helyes kitöltéséből eredő kényelmetlenségekért, károkért felelősséget nem vállal.

5.8 Ha a Webshopban „elérhető”-ként feltüntetett termék a megrendelés elküldését követően esetlegesen nem áll rendelkezésre a Szolgáltatónál és annak beszerzése nem biztosított a szerződés teljesítésére vállalt határidőn belül, úgy a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadja el a megrendelést. Ebben az esetben a Felhasználó és a Szolgáltató között a szerződés nem jön létre. Szolgáltató erről a körülményről haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót, és amennyiben a Felhasználó a megrendelés leadásakor esetlegesen előre kifizette a megrendelés ellenértékét, úgy azt Felhasználó részére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a tájékoztatást követő harminc (30) napon belül visszatéríti.

5.9 Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a Webshopban – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra –, úgy a Szolgáltató nem köteles a szerződést a hibásan feltüntetett áron teljesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő teljesítést, amelynek ismeretében Felhasználó dönthet úgy, hogy a vásárlási szándékától eláll-e.

5.10 Szolgáltató jogosult arra, hogy a fent írtakon túl ne fogadja el a leadott megrendelést akkor, ha a Felhasználó nem volt jogosult a megrendelés során megadott, kedvezményre jogosító kupon használatára.

5.11 Szolgáltató által biztosított, a Webshopban elérhető termékekre vonatkozó árengedmények vagy más kedvezmények (akciók és nyereményjátékok) részletszabályairól – így különösen azok mértékéről és időtartamáról, az igénybevétel, illetőleg részvétel feltételeiről és korlátairól – a Felhasználót folyamatosan tájékoztatja. Szolgáltató kifejezetten felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy azon megrendelések esetén, melyeket a Felhasználó a Szolgáltató által meghirdetett akció időtartama alatt küld el, minden esetben az adott akció feltételei az irányadók.

 

6. Fizetési feltételek

6.1 A Honlapon szereplő termékek ára magyar forintban értendő, bruttó ár, tartalmazza a mindenkor hatályos Általános Forgalmi Adót (továbbiakban: ÁFA). A termékek ára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A szállítási költség tartalmazza a csomagolás díját.

6.2 A megrendelés elküldését követő elektronikus visszaigazolás egyaránt tartalmazza a megrendelésben szereplő termékek vételárát, és a választott szállítási módtól függően a szállítási költséget is – személyes átvétel esetén nem kerül felszámításra szállítási költség.

6.3 Szolgáltató jogosult bármikor egyoldalúan módosítani a Webshopban megvásárolható termékek vételárát azzal, hogy a módosítás az azt megelőzően már elküldött és visszaigazolt megrendelésekben foglalt termékek vételárát nem érinti.

6.4 A termék(ek) vételárának és a megrendeléshez kapcsolódó egyéb költségek kiegyenlítése banki átutalással a Szolgáltató (Begovics Bernadett) OTP - nél vezetett 11773102-00444352 számú bankszámlájára történhet vagy a megrendelés házhoz szállítás esetén a Felhasználó választhatja az utánvétes fizetést, ekkor a megrendelés ellenértékét a futárszolgálat munkatársának készpénzben vagy bankkártyával kell kiegyenlítenie. A fizetés módját a "Pénztár" oldal "Fizetési mód" menüpontja alatt kell kiválasztani.

6.5 Ha a Felhasználó a banki átutalást választja, úgy a Szolgáltató kiállítja és a megrendelés visszaigazolásával együtt elküldi a Felhasználó részére a fizetendő összegről szóló számlát (díjbekérőt). Szolgáltató külön felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy az átutalást csak azt követően indítsa el, hogy a Szolgáltató által kiállított számla megérkezett hozzá. Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy átutalás esetén a Felhasználó a közlemény rovatban az alábbi információk egyikét köteles feltüntetni: visszaigazolásban szereplő megrendelési szám, vagy a Felhasználó teljes neve, vagy a számla (díjbekérő) száma.

6.6 Banki átutalás esetén a megrendelt termék(ek) vételára és szállítási költsége akkor minősül megfizetettnek, ha azok összege a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került. Az összeg jóváírását a Szolgáltató e-mailben jelzi a Felhasználónak. Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy banki átutalás fizetési mód választása esetén a megrendelés teljesítését csak azt követően kezdi meg, ha a megrendelés ellenértékét a Felhasználó maradéktalanul megfizette.

6.7 Szolgáltató kifejezetten felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy utánvétel fizetési mód választása esetén a Szolgáltató jogosult külön díjat felszámítani, melynek pontos összegéről a Szolgáltató a rendeléskezelő felületen, a rendelés véglegesítése előtt tájékoztatja a Felhasználót.

6.8 A megrendelt termékek árát és a szállítási költséget is tartalmazó számlát a Szolgáltató a termékekkel együtt küldi meg a Felhasználó részére.

 

7. Szállítási feltételek

7.1 Szolgáltató vállalja, hogy a webshopban leadott, és a Szolgáltató által visszaigazolt megrendelésben szereplő termékeket becsomagolja, majd a Felhasználó által választott szállítási módnak megfelelően a megjelölt címre eljuttatja, és ott a Felhasználónak átadja.

7.2 A küldemények kézbesítése, szállítása a GLS futárszolgálattal történik. A termék szállítási idejét a Szolgáltató a Webshop rendeléskezelő felületén ismerteti a rendelési folyamat elvégzése során, valamint azt a Felhasználónak küldött visszaigazoló e-mail is tartalmazza.

7.2 Ha a Felhasználó banki átutalással fizeti ki a megrendelés ellenértékét, úgy a csomag az azt követő 2 munkanapon belül feladásra kerül, amikor az összeg Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került.

7.3 Szállítási díjaink az ország területén egységesek. Magyarországon kívüli szállítást jelenleg nem vállalunk.

·         30.000 Ft rendelési értékig: 1600 Ft/csomag (utánvéttel is)

·         30.000 Ft rendelési érték felett: Ingyenes

7.4 Ha a Felhasználó a küldemény külső csomagolásán nyilvánvaló sérülést észlel, úgy jogosult a küldemény átvételét megtagadni azzal, hogy a kézbesítő jelenlétében köteles írásbeli jegyzőkönyvet felvenni. Ha a Felhasználó a küldeményt átveszi annak ellenére, hogy annak külső csomagolásán sérülés észlelhető, úgy köteles a csomagot a kézbesítő jelenlétében felbontani, és amennyiben a csomagban található termék is sérült vagy hiányzik, úgy jegyzőkönyv felvételét kérni a kézbesítőtől, melyben a termék sérüléseit, illetve hiányát pontosan rögzíteni kell. Felhasználó köteles továbbá sérült küldemény esetén az abban található termék sérülését, illetve hiányát a Szolgáltató részére haladéktalanul, írásban bejelenteni az info@kolokolo.hu címen. Ha a Felhasználó a fent írt kötelezettségeit nem teljesíti, úgy a küldemény sérülése és/vagy hiánya miatt Szolgáltatóval szemben igény érvényesítésére nem jogosult.

 

8. Indokolás nélküli elállási jog

8.1 A fogyasztónak minősülő Felhasználó a Webshopban megrendelt termékek megvásárlásától 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. Felhasználó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A 14 napos határidő

-          egy termék vásárlása esetén azon a napon kezdődik, amikor a Felhasználó vagy az általa megjelölt személy a megrendelt terméket átveszi;

-          több termék vásárlása esetén – ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik – azon a napon kezdődik, amikor a Felhasználó vagy az általa megjelölt személy az utolsó terméket átveszi

-          több tételből vagy darabból álló termék vásárlása esetén azon a napon kezdődik, amikor Felhasználó vagy az általa megjelölt személy a megrendelt termék utolsó tételét vagy darabját átveszi.

8.2 A Felhasználó e-mailben küldött nyilatkozattal gyakorolhatja elállási jogát. Az elállási nyilatkozatot a jelen ÁSZF Szolgáltatóra vonatkozó 1. fejezetében rögzített e-mail címre kell megküldeni a fenti határidőn belül. Az elállási nyilatkozatban meg kell adni a megrendelésben szereplő minden adatot, a megrendelés kódszámát, illetve a megrendelésnek és a termék kézhezvételének az időpontját.. Felhasználó elállási jogát határidőben gyakorolja, ha erre vonatkozó nyilatkozatát a 14 napos határidő lejárta előtt elküldi. A Szolgáltató elkészítette és a jelen ÁSZF végén található 1. sz. mellékletben közzétette azt a nyilatkozat mintát, melyet a Felhasználó szintén használat elállási jogának gyakorlására.

8.3 Elállás esetén a Felhasználó köteles, a termékek biztonságát, sérülésmentességét megfelelően biztosító csomagolásban (legalább olyan csomagolásba, amelyben az ő részére kézbesítve lett), ajánlott küldeményként visszaküldeni a Szolgáltató részére a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül. Visszaküldési kötelezettségének a Felhasználó határidőben eleget tesz, ha a terméket a fenti határidő lejárta előtt elküldi. A visszaküldés költségeit a Felhasználó viseli. Elállás esetén a Felhasználó a termékkel együtt a vonatkozó számlát is köteles a Szolgáltató részére visszaküldeni. Utánvétes csomagként visszaküldött termékek átvételét a Szolgáltatónak nem áll módjában biztosítani.

8.4 Az elektronikusan megküldött elállási nyilatkozat kézhezvételét követő legfeljebb 14 napon belül a Szolgáltató a Felhasználó által a részére kifizetett összeget visszatéríti a Felhasználónak, feltéve, hogy ezen határidőn belül a visszaküldött termékeket sértetlen állapotban megkapta. Ha a Felhasználó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

8.5 Az összeg visszatérítése a Felhasználó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon történik, kivéve, ha a Felhasználó kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot alkalmazzon azzal, hogy a Felhasználót az eltérés miatt semmilyen többletdíj nem terhelheti. Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Felhasználó által megfizetett összeget, amíg a Felhasználó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolja, hogy a terméket visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

8.6 Elállás esetén a Szolgáltató jogosult a Felhasználótól a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését követelni, és az értékcsökkenés összegét a Felhasználónak visszatérítendő összegbe beszámítani.

 

9. Szavatosság

9.1 Webshopban megvásárolható termékekről, azok lényeges tulajdonságairól Szolgáltató folyamatosan tájékoztatja a Felhasználót. A termékeknek alkalmasnak kell lenniük azokra a célokra, amelyekre más, azonos fajtájú termékeket rendszerint használnak, rendelkezniük kell azzal a minőséggel, amely azonos fajtájú termékeknél szokásos, és amelyet a Felhasználó elvárhat, valamint rendelkezniük kell a Szolgáltató által biztosított termékleírásban szereplő tulajdonságokkal.

9.2 Kellékszavatosság

a)    Milyen esetben élhet a Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén Felhasználó a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai szerint. A fogyasztónak minősülő Felhasználó igényérvényesítésére a Ptk. mellett 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, valamint a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit is alkalmazni kell.

b)    Milyen jogok illetik meg Felhasználót kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet a lenti igényérvényesítési sorrend betartása mellett:

1.            Felhasználó a termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Szolgáltató a fogyasztónak minősülő Felhasználó által kifogásként előterjesztett kijavítási vagy kicserélési igény beérkezésétől számított 15 napon belül a választott szavatossági igénynek, a Felhasználónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül eleget tesz. Ha a kijavítás/kicserélés időtartama a 15 napot várhatóan meghaladja, úgy a Szolgáltató tájékoztatja a fogyasztónak minősülő Felhasználót a javítás/csere várható időtartamáról. Ha a Felhasználó nem tekinthető fogyasztónak, úgy a Szolgáltató a kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és annak a Felhasználó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve végezi el.

2.            Ha a Felhasználó kijavítást vagy kicserélést nem kért, illetve nem kérhetett, úgy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti vagy a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak helye nincs. Abban az esetben, ha a fogyasztónak minősülő Felhasználó a hibás teljesítés miatt elállási jogával él, úgy a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba, melyre a Felhasználó hivatkozott jelentéktelen volt.

3.            Fogyasztónak minősülő Felhasználó hibás teljesítés esetén akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – arányos árleszállítást kérjen vagy elállni a vásárlástól, ha:

-          a Szolgáltató nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte, de nem teljesítette a kicserélt termék saját költségén történő visszavételét, vagy

-          ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Szolgáltató megpróbálta orvosolni a hibát, vagy

-          a termék hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy azonnali elállást indokol, vagy

-          a Szolgáltató nem vállalta orvosolni a hibát vagy nyilvánvaló a körülményekből, hogy észszerű határidőn belül vagy a Felhasználónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem is fogja azt megtenni.

4.            Ha a fogyasztónak minősülő Felhasználó a szerződést teljes egészében vagy a szerződés alapján szolgáltatott termékek egy részét illetően szünteti meg, úgy

-          a Felhasználónak - a Szolgáltató költségére - vissza kell küldenie a Szolgáltatónak az elállással érintett terméket; és

-          a Szolgáltatónak haladéktalanul vissza kell térítenie a Felhasználó részére az érintett termék megfizetett vételárát, amint a terméket vagy az annak visszaküldését igazoló okiratot átvette.

5.            Ha a hibás teljesítés a megrendelt termékeknek csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében az elállás feltételei fennállnak, a fogyasztónak minősülő Felhasználó a szerződést csak a hibás termék tekintetében szüntetheti meg, de jogosult az azokkal együtt rendelt bármely egyéb termék vonatkozásában is elállni a vásárlástól, ha a Felhasználótól nem várható el észszerűen, hogy csak azokat a termékeket tartsa meg, amelyek vonatkozásában hibás teljesítés nem történt.

6.            Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról áttérhet egy másikra azzal, hogy az áttérés költségét a Felhasználó viseli, kivéve, ha az áttérés indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

c)    Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül közölni a Szolgáltatóval. Fogyasztónak minősülő Felhasználó esetén közöltnek kell tekinteni azt a hibát, melyet a Felhasználó annak felfedezésétől számított 2 hónapon belül bejelentett a Szolgáltatónak. Felhasználó felelős a közlés késedelméből eredő valamennyi kárért.

Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy abban az esetben, ha a Felhasználó fogyasztónak minősül, úgy a vásárlástól számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogát már nem érvényesítheti, míg fogyasztónak nem minősülő Felhasználó a kellékszavatossági jogait a vásárlástól számított 1 évig gyakorolhatja.

d)    Kivel szemben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

e)    Milyen egyéb feltétele van a Felhasználó kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított 1 éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a fogyasztónak minősülő Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta, kivéve, ha a hiba jellege vagy a dolog természete eleve kizárja azt, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is fennállt. A teljesítéstől számított 1 év eltelte után azonban már a fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

9.3 Termékszavatosság

a)    Milyen esetben élhet a Felhasználó termékszavatossági jogával?

A megrendelt termék hibája esetén Felhasználó - választása szerint - kellékszavatossági jogát gyakorolhatja vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Felhasználót nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve annak kijavított részére vonatkozó kellékszavatossági igényét az Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

b)    Milyen jogok illetik meg a Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

c)    Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig akkor, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

d)    Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó – abban az esetben, ha fogyasztónak minősül – a vásárlástól számított 2 (kettő) éven belül érvényesítheti.  Fogyasztónak nem minősülő Felhasználó termékszavatossági jogait a vásárlást követő 1 évig érvényesítheti. A fenti határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

e)    Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Felhasználó kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

f)     A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

-        a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

-        a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

-        a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő a fentiek közül egy okot bizonyítania.

 

10. Panaszügyintézés

10.1 A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait, panaszait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Begovics Bernadett

Levelezési cím:1173 Budapest, Pesti út 164. 1/6

Telefonszám: 0620/555-5136

E-mail cím: info@kolokolo.hu

10.2 A panaszok elintézéséhez szükséges, hogy a Felhasználó közölje a kérdéses megrendelésben feltüntetett minden adatot, beleértve a megrendelés visszaigazolt kódszámát, hogy Szolgáltató azonosítani tudja a panasszal érintett teljesítést.

10.3 A megrendeléssel összefüggő, vagy a megrendelt termék átvételét követően felmerült panaszát Felhasználó jogosult jelezni a Szolgáltatónak. Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy a termék kiszállításával összefüggő panaszokat kizárólag a termék átvételét követő 48 (negyvennyolc) órán belül fogad el.

10.4 A panaszt a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a kézhezvételtől számított 30 napon belül – ide nem értve a szavatossági igény érvényesítésével összefüggő beadványokat, melyeket a Szolgáltató a beérkezést követő 5 munkanapon belül megválaszol – lefolytatja az erre vonatkozó eljárást, és ezen határidőn belül tájékoztatja a Felhasználót ennek eredményéről, továbbá arról, hogy a panasz esetleges elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a Felhasználó rendelkezésére, valamint a jogorvoslati eljárás megindításához vagy vitarendezési mód igénybevételéhez szükséges információkat. A panaszválasz másolatát Szolgáltató köteles 3 évig megőrizni.

10.5 Fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult panasszal fordulni a Szolgáltató székhelye, illetve a Felhasználó lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fogyasztói jogainak sérelme esetén. Az illetékes fogyasztóvédelmi hatóságok elérhetőségei itt találhatók meg: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag. Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy a fogyasztó egyedi ügyének kivizsgálására és megoldására a békéltető testület jogosult, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság az ilyen ügyeket minden esetben hivatalból átteszi a békéltető testülethez azok hozzá való beérkezését követően.

10.6 A fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult arra, hogy amennyiben a Szolgáltató a panaszt elutasítja, úgy jogorvoslatért saját lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez forduljon, mely szerv bírósági eljáráson kívül bírálja el a kialakult jogvitát. Szolgáltató tájékoztatja a felhasználókat, hogy a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

10.7 A Felhasználó saját lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testület székhelyéről, telefonos, internetes elérhetőségéről, valamint levelezési-, és e-mail címe, valamint hivatali kapu elérhetőségéről az alábbi linken az adott békéltető testület honlapjára kattintva tájékozódhat: https://mkik.hu/a-bekelteto-testuletek-teruleti-honlapjai.

10.8 A fogyasztó dönthet úgy is, hogy a fogyasztói jogvita elbírálása érdekében a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordul, melynek adatai és elérhetőségei az alábbiak:

Budapesti Békéltető Testület

Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Weboldal: https://bekeltet.bkik.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Online kérelem benyújtása: https://bekeltet.bkik.hu/urlap/kerelem-online-benyujtasa

Telefon: 06 (1) 488 21 31

10.9 Fogyasztónak minősülő felhasználó a fentieken túl jogosult az Európai Online Vitarendezési Fórumhoz fordulni panaszkezelés érdekében. Az Európai Online Vitarendezési Fórum az Európai Unió által biztosított online vitarendezési platform valamennyi, mely az Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó és az Unióban letelepedett kereskedő közötti, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében nyújt alternatív vitarendezési fórumot. Az Európai Online Vitarendezési Platform a következő linken érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

 

11. Felelősségi szabályok

11.1 Szolgáltató vállalja, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és a Honlapon közzétett információkat magára nézve kötelezőnek ismeri el, és kötelezettségei szerződésszerű teljesítése érdekében úgy jár el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

11.2 Amennyiben a Szolgáltató jelen ÁSZF alapján megillető valamely jogát nem gyakorolja, úgy a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.

11.3 Szolgáltató kijelenti, hogy amennyiben a megrendelt termék kiszállítása elháríthatatlan akadályba (pl.: árvíz, földrengés, közegészségügyi járvány, stb.) ütközik, úgy a Felhasználót erről haladéktalanul tájékoztatja, illetőleg a már előzetesen megfizetett termék ellenértékét a visszatéríti.

11.4 Webshop működésében felmerülő hibából vagy hiányosságból (pl.: üzemzavar okán) eredő károkért Szolgáltató felelősséggel nem tartozik.

11.5 A Webshopban közzétett információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

11.6 Szolgáltató minden esetben megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel biztosítja Felhasználó számára az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavításának lehetőségét a megrendelés elektronikus elküldése előtt. Felhasználónak minden megrendelés alkalmával lehetősége van az adatok ellenőrzésére, esetleges kijavítására, ennél fogva Szolgáltatót a hibás adatbevitelből eredő károkért felelősség nem terheli.

11.7 Felhasználó tudomásul veszi, hogy megrendelés a jelen ÁSZF által meghatározottak szerinti elküldése a részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy az ÁSZF rendelkezéseinek be nem tartása esetén Felhasználó szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.

11.8 Felhasználó felelős azért, hogy az általa a regisztráció, valamint a megrendelés során megadott adatok a valóságnak megfeleljenek, kizárólagosan felel továbbá azért is, hogy az általa leadott és a Szolgáltató által visszaigazolt megrendelésben megrendelt termék(ek)et átvegye és azok vételárát megfizesse, az általa a megrendelés során kiválasztott szállítási és fizetési feltételek szerint. Ha a kiszállítás a Felhasználó hibájából meghiúsul, úgy az ebből eredő esetleges többletköltségeket Felhasználó köteles megtéríteni Szolgáltató részére.

11.9 Felhasználó a Honlapot, és az ott működő Webshopot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért - a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségvállalást kivéve. Szolgáltató kizárja a felelősségét a Honlap, illetve a Webshop látogatói, illetve felhasználói által tanúsított magatartásért.

 

12. Adatkezelés

12.1 Szolgáltató a Webshopban történő vásárlással összefüggésben tudomására jutó személyes adatokat az irányadó adatvédelmi előírásokkal összhangban kezeli.

12.2 Szolgáltató szavatol azért, hogy adatkezelési tevékenysége mindenben megfelel az Európai Unió és a Tanács 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletének (a továbbiakban: GDPR), illetve amennyiben alkalmazandó, úgy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.). Szolgáltató így különösen, de nem kizárólagosan megfelelő jogalappal rendelkezik a személyes adatok kezeléséhez, az adatkezelési tevékenységet jogszerű cél elérése érdekében végzi, ezen cél eléréséhez feltétlenül szükséges ideig és adatkör vonatkozásában.

12.3 Szolgáltató felhívja az adatkezeléssel érintett természetes személyek figyelmét arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő jogaikat a Szolgáltatóval mint adatkezelővel szemben gyakorolhatják. Szolgáltató által végzett adatkezelés részletes bemutatását, illetve az adatkezelésre vonatkozó előírásokat a Szolgáltató által elkészített részletes adatkezelési tájékoztató tartalmazza, melyet a Szolgáltató a Honlap ’Adatkezelési tájékoztató’ menüpontjában tett közzé.

 

13. ÁSZF elérhetősége és módosítása

13.1 Szolgáltató az ÁSZF mindenkor hatályos szövegét közzéteszi a Honlapon, így a Felhasználók számára időbeli korlátozás nélkül hozzáférhető.

13.2 Az ÁSZF egyoldalú módosítására a Szolgáltató bármikor jogosult azzal, hogy a módosított ÁSZF szövegét köteles a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább tizenöt (15) nappal közzétenni a Honlapon.

13.3 Az ÁSZF módosítását követően a Felhasználók csak úgy tudnak megrendelést leadni, ha a módosított rendelkezéseket magában foglaló ÁSZF-et elfogadják és azokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

 

14. Alkalmazandó jog, jogviták rendezésének szabályai

14.1 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok, így különösen a Ptk., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a személyes adatok kezelésével összefüggő kérdésekben a GDPR, az adatvédelmi előírásokat tartalmazó ágazati jogszabályok, és az Infotv. rendelkezései az irányadók.

14.2 A Szolgáltató és a fogyasztónak minősülő Felhasználó között létrejövő jogviszonyra a fenti előírásokon túl a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.

14.3 Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalások útján, peres eljáráson kívül kívánják rendezni. Ha a felek közötti tárgyalások nem vezetnek eredményre, vagy a vitarendezés előreláthatólag sikertelen, úgy a felek közötti jogvita tekintetében a pertárgyértéktől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

 

Jelen ÁSZF 2022. június 3. napján lép hatályba, és addig marad hatályban, amíg a Szolgáltató azt vissza nem vonja vagy nem módosítja.

 

 

1. SZ. MELLÉKLET

A 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELET SZERINTI ELÁLLÁSI NYILATKOZATMINTA

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Begovics Bernadett egyéni vállalkozó, 1173 Budapest, Pesti út 164 1/6., info@kolokolo.hu

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi áru(k) adásvételére irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: _______________________________

Megrendelés azonosítója: _______________________________

A fogyasztó(k) neve: _______________________________

A fogyasztó(k) címe: _______________________________

Kelt: _______________________________

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén)

_______________________________